Hovedentreprise

Vi udfører med jævne mellemrum hovedentreprise direkte for bygherren eller dennes rådgiver. Det er typisk på sager hvor der er omfattende miljøsanering, at vi går ind og varetager hovedentreprisen med nedrivning og miljøsanering. Når vi er færdige med vores arbejde, opstarter selve renoveringen eller opbygningen i en ryddet og helt ren klar bygning. Denne del af projektet varetages typisk af en sædvanlig total- eller hovedentreprenør i egen entreprise.

 

Sparer tid og penge

Når der er tale om projekter med omfattende miljøsaneringer, kan det bedst svare sig for bygherren at udlicitere arbejdet med nedrivning og miljøsanering i entrepriser for sig selv. Det skyldes, at der kan spares meget tid på ikke at skulle tage hensyn til andre faggruppers arbejde, ligesom bygherre ofte vil kende de faktiske omkostninger på forhånd.

 

Samtidig er det værd at have in mente, at hård konkurrence betyder lave priser på de udbudte opgaver, mens prisen på uforudsete ekstraopgaver stiger til listeprisen. Ofte vil der også være en hovedentreprenør involveret, og så bliver prisen yderligere skruet op. Læs mere herom under rådgivning.

 

Kompetencer i eget hus

Alle vore entrepriseledere er uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, og vil uden problemer kunne påtage sig bygherres koordineringsforpligtelse i udførelsesfasen jf. bekendtgørelse om bygherres pligter.

 

KMA-afdelingens medarbejdere er ligeledes erfarne koordinatorer og har paradigme for byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) liggende klar til nye opgaver.

 

Vi klarer også indkøb, instruktion og koordinering af underentrepriser på pladsen, som fx anlægsarbejder, byggepladsdrift, murer, tømrer, el, VVS eller reetableringsarbejder.

 

Kontakt os, os lad os drøfte hvordan vi kan hjælpe dig med dit nye projekt.