Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Høj kvalitet betyder for os, at vi gør vores bedste for at afdække og indfri de krav og forventninger vore kunder har til os – fra den første kontakt, til ordene; “Tak for denne gang”. Vi gennemfører løbende kundetilfredshedsundersøgelser, og selvom vi kun har “tilfredse” eller “meget tilfredse” tilbagemeldinger, så er vi opsatte på hele tiden at sætte, forfølge og dokumentere nye forbedringsmål.

 

Mestre i sortering og genbrug

Som medlem af Nedbrydnings- og miljøsaneringssektionen under Dansk Byggeri er vi forpligtet til at overholde brancheaftalen NMK96. Ifølge den skal vi genbruge mindst 80 % af byggematerialerne og maksimalt køre 5 % til deponi. Med de mange miljøfarlige stoffer i byggeriet, bliver det sværere at overholde de 5 % til deponi, til gengæld bliver mere end 94 % af alle nedbrudte materialer genbrugt på den ene eller anden måde. COWI A/S er hyret som ekstern konsulent og udfører uvildig stikprøvekontrol med at aftaler og lovgivning overholdes.

 

Arbejdsmiljø dækker også trivsel og kommunikation

Vi er en mandskabstung branche, og vi lever af glade og dygtige medarbejdere. Fokus på trivsel og uddannelse, samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø er derfor parametre som vi er særligt opmærksomme på. Dette fokus har vi styrket ved bl.a. at have tre fuldtidsansatte i vores KMA-afdeling, hvis opgave alene er, at udvikle og vedligeholde vores kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøarbejde.

 

Omfattende kontrol

Som certificeret virksomhed, er vi underlagt løbende kontroller med hensyn til, om vi fortsat lever op til kravene i de standarder vi er certificeret efter. Herudover kommer vores KMA-afdeling dagligt på byggepladskontrol for, at sikre at love og regler bliver overholdt, og endelig er vi gennem Nedrivnings- og miljøsaneringssektionen tilsluttet uvildig kontrol. Sluttelig, men ikke mindst, er vi også underlagt kontrol af kunde, bygherre, rådgiver, kommune og arbejdstilsyn.

 

Stærke kompetencer

Erfaringer i KMA-afdelingen spænder lige fra tunnel- og broarbejde under og over Storebælt, Københavs Metro, Offshore branchen, til nybyggeri i nogle af danmarks største entreprenørvirksomheder. Vi sikrer løbende efteruddannelse af afdelingens medarbejdere, som bl.a. har opnået kompetencer som undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen, Lead Auditor uddannelse, samt andre relevante uddannelses- og certificeringsforløb, herunder også indenfor miljø- og entrepriseret.