Politik

Vores certificeringer indenfor kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøledelse stiller krav om en nedskrevet politik indenfor alle tre områder. Politikken udgør de overordnede rammer for hele vores ledelsessystem.

 

Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø:

Søndergaard Nedrivning A/S vil være den foretrukne partner for professionelle marked og vil gennem forudseenhed og grundig planlægning sikre, at arbejdet bliver leveret hurtigt, enkelt og effektivt. Vi vil samtidig være en virksomhed, som er kendt for et stort fokus på fleksibilitet, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, samfundsansvar og bæredygtighed.

 

Vi forpligter os derfor til:

  • altid at have kunden i fokus og løbende evaluere og forbedre vores ydelser
  • at håndtere alle henvendelser seriøst og professionelt og at have en positiv og konstruktiv dialog med alle interessenter
  • at overholde alle gældende og relevante regler indenfor CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
  • at undgå forurening, arbejdsskade og arbejdsrelateret sygdom
  • løbende at forbedre CSR, miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved at opstille målsætninger og tilhørende handlingsplaner, som regelmæssigt gennemgås og evelueres
  • aktivt at motivere og inddrage medarbejdere i CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet
  • at sikre genbrug i så stort et omfang som det er muligt
  • at sikre, at politikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og at den efterleves i hele virksomheden.

 

Politikken udgør grundlaget for vores ledelsessystem som består af en række procedurer der beskriver de retningslinjer der gælder for vores aktiviteter fra tilbud til aflevering. Systemets anvendelsesområde udgør hele landet. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg deltager i udarbejdelse, implementering, vedligeholdelse og evaluering af politikken.