Whistleblowerordning

Vores whistleblowerordning giver dig mulighed for anonymt at indberette begrundet mistanke om alvorlige eller kritisable forhold eller ulovligheder.

Du kan ikke bruger ordningen til:

Indberetning af samarbejdsproblemer, utilfredshed med forholdene på arbejdspladsen eller ledelsesmæssige beslutninger. I de situationer skal du henvende dig til en leder.

Du kan indberette:

– Strafbare forhold (tyveri, bedrageri, bestikkelse eller dokumentfalsk)
– Alvorlige brud på lovgivning eller vores politikker og interne procedurer
– Alvorlige brud vedrørende diskrimination, vold, trusler og chikane

 

Klik her, for at indberettet ovennævnte forhold.

 

Du kan vælge om du vil være delvist anonym (kun KMA-chefen kender dit navn), eller om det er er i orden at andre får kendskab til dig (kun hvis relevant).

 

Har du spørgsmål, eller synes du det er nemmere at ringe, så kontakt KMA-chef Knud Magnussen på mail km@soendergaard.dk eller 2429 5882